Le Palace - Renovatie van het gebouwLe Palace - Renovatie van het gebouwLe Palace - Renovatie van het gebouwLe Palace - Renovatie van het gebouwLe Palace - Renovatie van het gebouwLe Palace - Renovatie van het gebouwLe Palace - Renovatie van het gebouw

Renovatie van het gebouw

Le Palace is een met souvenirs beladen locatie voor de Brusselse cinefiel. Van de Pathé Palace over de Kladaradatsch spreken we over een periode van bijna een eeuw aan filmprojectie in de zalen van het gebouw aan de Anspachlaan.

Le Palace, die onderdak bood aan het "Théâtre National" alvorens deze haar nieuwe gebouwen in gebruik nam, zal volledig gerenoveerd worden. Gedeeltelijk beschermd, verbindt Le Palace de Anspachlaan met de Sint-Gorikswijk.
Het architecturale project heeft als doel een hedendaags, eenvoudig en aantrekkelijk aspect te verlenen door middel van het naar waarde schatten van de onschatbare erfenis van het gebouw.
De circulatie tussen de zalen en de gemeenschappelijke delen alsook de toegang voor personen met een beperkte mobiliteit maken de kern uit van de bezorgdheid van de architecten en de bouwheren.

OURS

Bouwheer : Franse Gemeenschap van België - Directie Infrastructuur, vertegenwoordigd door Chantal Dassonville & de vzw Le Palace, vertegenwoordigd door Nicole La Bouverie
Auteur van het project : Alain Richard - Architectuur Atelier Alain Richard Luik

BETROKKEN PARTIJEN

KCML : Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen,Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie Monumenten en Landschappen - Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
SIPPT : Service interne de prévention et protection du travail/ Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
DBDMH: De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Technische gegevens
1430 m² grondoppervlak
4200 m² bruto bebouwde oppervlakte
3 gevels : Anspachlaan - Borgvalstraat- Van Praetstraat